عکسهایی از شواهد قتل میشل مارتینکو


در داخل پرونده پیگرد قانونی ، که نسل های تحقیق و راه 38 ساله را مختل می کند و آنها را به سمت قاتل سوق می دهد.

در 19 دسامبر سال 1979 ، میشل مارتینکو ، دانش آموز 18 ساله دبیرستان ، گروه کر ضیافت خود را ترک کرد و به سمت مرکز خرید Westdale رفت تا کت مادرش را بپوشد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
یک مادربزرگ 75 ساله با نوه اش از دانشگاه فارغ التحصیل می شود