[ad_1]

فرماندار آرکانزاس ، آسا هاچینسون در حال بحث در مورد جهش رکوردی در موارد COVID-19 و بستری شدن در بیمارستان در کشور خود است. معاون سابق وزیر کشور در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 نیز سنگینی می کند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir