فرماندار اوهایو یک ساعت عصر را در برابر موج COVID-19 اعلام کردمایک دی واین ، فرماندار اوهایو ، در حالی که این ایالت با جهش COVID-19 روبرو است ، منع رفت و آمد جدید اعلام کرد. منع رفت و آمد از ساعت 22:00 تا 5:00 صبح به مدت سه هفته و از پنجشنبه 19 نوامبر آغاز می شود. یادداشت های او را تماشا کنید.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
ترامپ با وجود شکست های حقوقی همچنان بر ادعاهای دروغین انتخابات اصرار دارد