[ad_1]

فرماندار ایلینوی ، جی بی پریتزکر از کسانی که می خواهند یک گردهمایی شخصی شکرگذاری برگزار کنند ، خواستار قرنطینه قبل از تعطیلات شدند تا از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنند. وی همچنین از ساکنان خواست که هرچه بیشتر در خانه بمانند و فقط با افزایش موارد COVID فقط برای انجام فعالیت های اساسی خارج شوند. کنفرانس مطبوعاتی وی را اینجا ببینید.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر