[ad_1]

فرماندار کالیفرنیا ، گاوین نیوزوم ، درباره “اقدام شدید” برای جلوگیری از افزایش رشد عفونت های ویروس کرونا هشدار می دهد. طی دو هفته بستری شدن در بیمارستان 89٪ افزایش یافت. جرمی بی وایت ، نویسنده مشترک کتاب Politico در کالیفرنیا ، با آخرین تلاش های محلی ضد منع گسترش سلاح های هسته ای ، به الین کوئیجانو از CBSN می پیوندد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir