فرماندار کالیفرنیا با افزایش عفونت های ویروس کرونا ، نسبت به “اقدام شدید” هشدار داد


فرماندار کالیفرنیا ، گاوین نیوزوم ، درباره “اقدام شدید” برای جلوگیری از افزایش رشد عفونت های ویروس کرونا هشدار می دهد. طی دو هفته بستری شدن در بیمارستان 89٪ افزایش یافت. جرمی بی وایت ، نویسنده مشترک کتاب Politico در کالیفرنیا ، با آخرین تلاش های محلی ضد منع گسترش سلاح های هسته ای ، به الین کوئیجانو از CBSN می پیوندد.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*