فرهنگ ایثار و نوع دوستی در بین دانش آموزان دشتی تقویت شود – خبرگزاری آنلاین


آنلاین انجام دهید مدفوع با تسلیت عربین سرور و سالار شدین حضرت پدر عبدالله الحسین (علیه السلام) می فرماید: حال خود را بپرسید.

فرماندار دشتی با بیان این کرامات مقدس دف تجلیل گردد.

براشانی رضا گفت: امروز باید عاقلانه و خردمندانه به ایران در هشت سال گذشته نگاه کرد.

وی ادامه داد: ایران عزیز امروز به عنوان یک قدرت نظامی در دنیا شناخته می شود و می توانیم از تجهیزات و پهپادها استفاده کنیم. روز خوب خودمون صادر میکنیم

براشنی دوک گفت: اگر بخواهیم در مورد نظامی، پزشکی، اقتصادی و … صحبت کنیم. صنعت، ما باید آموزش قوی داشته باشیم.

نگاه کرد و گفت: مدفوع در عرض علی تعلیق و طرب بالاتر از تعلیق و طرب است

رهبر دشت ها گفت: فرهان ایچار باید در میان علما مهربان، صمیمی و خوش برخورد باشد.

حتما بخوانید:
آموزش سرمایه گذاری و خرید ترون

Leave a Comment