[ad_1]

فعالان نگران دسترسی کشورهای کم درآمد به واکسن های ویروس کرونا هستند. جوانا اسلاتر ، رئیس دفتر واشنگتن پست هند برای بحث و گفتگو به CBSN AM پیوست.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر