فیدینگ مدیر عامل آمریكا می گوید كه دولت فدرال برای كمك به خانواده های آشفته نیاز به اقدامات بیشتری داردکلر بابینو-فونتنوت ، مدیر عامل تغذیه آمریکا ، می گوید: “حقیقت ساده این است که به هیچ وجه سیستم غذای خیریه نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.”


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*