فیلم / آبرسانی با تانکر به 400 روستای خراسان جنوبی


با آغاز اجرای طرح آبرسانی به روستاهای فاقد تسهیلات خراسان جنوبی و در قالب طرح های محرومیت زدایی، طرح 49 روستای خراسان جنوبی با وام 250 میلیارد تومانی و مدت 30 ماه تعیین شد. . همچنین در قالب برنامه آبرسانی و شبکه پایدار 65 روستا از سوی شرکت آبفای استانی با اعتبارات ملی و استانی تامین می شود و در نهایت 401 روستا در خراسان جنوبی آبرسانی می شود. با 27 تانک

مدرس و مدرس: رخا صلاحی مقام / مدرس: جواد علیزاده

حتما بخوانید:
Soccer Olympian اکنون پزشکی است که بیماران مبتلا به ویروس کرونا را معالجه می کند

Leave a Comment