فیلم بیرحمانه: معترضین در مقابل بار استاتن آیلند تجمع می کنند که به دلیل نقض محدودیت های COVID-19 بسته شده بودChopper 2 CBS در نیویورک پس از دستگیری مدیر شب گذشته به دلیل امتناع از رعایت محدودیت های بیماری همه گیر ویروس کرونا در نیویورک ، روز چهارشنبه از اعتراض در مقابل بار استاتن آیلند فیلم گرفت


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
بایدن برای اعلام رسمی تیم اقتصادی معرفی شده برای بودجه اصلی ، نیرا تندن با انتقاداتی روبرو است