قرار دادن برنامه های انتظار در طی یک بیماری همه گیرکیارا از 10 سالگی آرزو داشت که یک دندانپزشک-بهداشت باشد ، اما COVID-19 مسیر فارغ التحصیلی از دبیرستان را حتی دشوارتر کرد. او به مدت 60 دقیقه درمورد کارهایی که قصد دارد با پایان همه گیری انجام دهد صحبت می کند.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*