قطار مشکلات خبرنگاران به ایستگاه پایانی رسید – پایگاه اطلاع رسانی آنلاین


به گزارش کوله آنلاین ، گلمرضا منتظری جمعه شب در همایش روز کرد، کرد، کرد، کرد به سراغ سران معرفت رفتند.

نماینده مردم گرگان و آکولا در شورای اسلامی افزود: هرگاه حادثه تلخی رخ دهد خبرنگاران اولین کسانی هستند که اشک می ریزند و آنها اولین گروهی هستند که از پیشرفت خوشحال می شوند. از ملت

منتظری افزود: خبرنگاران همیشه دو راه دارند نقدینگی و تخریب.

وی تصریح کرد: هر سال روز مصیبت ها و آدم ربایی های ما اعلام می شود و انجام می شود و هر سال روز مصیبت ها و آدم ربایی های ما بر سنجاق شما انجام می شود.

منتظری گفت: حل مشکل روندی تدریجی است و به سرعت اتفاق نمی افتد اما به عنوان یک نشانه قوی، اینزر آینده روشنی دارد.

نماینده مردم گرگان و آگ در مجلس سخنرانی کرد و گفت: برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی ماندگار شد و قول برکناری رفیع کی اسلامیان را داد.

حتما بخوانید:
چگونه دو برادر در طی یک بیماری همه گیر بار خود را در نیویورک باز نگه داشتند

0 thoughts on “قطار مشکلات خبرنگاران به ایستگاه پایانی رسید – پایگاه اطلاع رسانی آنلاین”

Leave a Comment