[ad_1]

رئیس افتخاری و مدیرعامل سابق زیبایی های جهانی Estée Lauder Company با خبرنگار آلینا چو در مورد خاطرات جدید خود “شرکتی که من نگه می دارم” صحبت می کند ، کتابی که بخش های مساوی از زندگی نامه ، حجم تجارت ، کارهای بشردوستانه و ادای احترام به مادرش Estée Lauder را ارائه می دهد. (زنی که امپراتوری لوازم آرایشی را در آشپزخانه خود بنا نهاد) ، و تمام خردی که در این راه جمع کرد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر