لزلی استال از یک مطالعه قابل توجه در مورد پیری با غیر آنجریایی ها در ارتباط بوده استچهار نفر از هشت زن و مرد بالای 90 سال که در این داستان 60 دقیقه ای در سال 2014 وارد شده اند ، هنوز زنده هستند و در مطالعه 90+ شرکت می کنند. به روزرسانی را ببینید ، یکشنبه.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*