[ad_1]

لس آنجلس به ساکنانش می گوید که با دستور جدیدی که جمع آوری بیش از یک خانوار را نیز ممنوع می کند ، در خانه بمانند. چند استثنا وجود دارد. و در سراسر کشور ، کشورها نیز با افزایش زیادی در عفونت و بستری شدن در بیمارستان دست و پنجه نرم می کنند. گزارش های دیوید بنیو.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر