[ad_1]

در حالی که ملت و جهان با بحران همه گیر و اقتصادی ویروس کرونا مبارزه می کنند ، اکنون تغییری در آنچه مردم بیش از همه به آن اهمیت می دهند وجود دارد. این تغییر برخی مارک ها را مجبور می کند تا در نحوه فروش خود به مصرف کنندگان تجدید نظر کنند. ریچارد ادلمن ، مدیرعامل شرکت ارتباطات جهانی ادلمن ، به لانا زاك CBSN می پیوندد و در مورد چگونگی تغییر اعتماد مصرف كننده در هنگام آشوب صحبت می كند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر