مارک ها در حال بحران های جهانی در حال تغییر استراتژی های بازاریابی هستند


در حالی که ملت و جهان با بحران همه گیر و اقتصادی ویروس کرونا مبارزه می کنند ، اکنون تغییری در آنچه مردم بیش از همه به آن اهمیت می دهند وجود دارد. این تغییر برخی مارک ها را مجبور می کند تا در نحوه فروش خود به مصرف کنندگان تجدید نظر کنند. ریچارد ادلمن ، مدیرعامل شرکت ارتباطات جهانی ادلمن ، به لانا زاك CBSN می پیوندد و در مورد چگونگی تغییر اعتماد مصرف كننده در هنگام آشوب صحبت می كند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
پنل CDC می گوید کارکنان بهداشتی که در خانه های سالمندان زندگی می کنند باید اولین کسانی باشند که واکسن COVID-19 را دریافت می کنند