[ad_1]

مرد سال 2018 TIME در سال 2018 ماریا رزا به مجمع جهانی ریکیاویک 2020 بازگشت – زنان رهبر برای بحث در مورد اهمیت ایجاد و حفظ مطبوعات آزاد. با ایلین کویجانو ، مجری CBSN و CBS News Digital ، با این روزنامه نگار کهنه کار مصاحبه کرد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر