مبارزات انتخاباتی بایدن پس از خبر پیروزی پیش بینی شده خود را برای آینده آماده می کندبو اریکسون ، گزارشگر کمپین CBS News ، به CBSN پیوست تا در مورد آنچه مبارزات بایدن برای آماده سازی برای آینده پس از خبر پیش بینی پیروزی جو بایدن ، رئیس جمهور منتخب ، انجام می دهد ، بحث کند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
جمعه سیاه 2020: پیشنهادات تلویزیونی در Target