[ad_1]

رئیس جمهور منتخب بایدن اصرار دارد که آب و هوا در اولویت اصلی دولت وی خواهد بود. و متحدان آمریكا هیچ وقت برای از دست دادن ندارند. گزارشات توسط رکسانا صابری.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir