متحدان آمریكایی از وعده بایدن برای مقابله با بحران آب و هوا استقبال می كنندرئیس جمهور منتخب بایدن اصرار دارد که آب و هوا در اولویت اصلی دولت وی خواهد بود. و متحدان آمریكا هیچ وقت برای از دست دادن ندارند. گزارشات توسط رکسانا صابری.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
پاور بانک تسکو - لیست متخصصان در نیازیتو