مت کارترایت نماینده کنگره برای پیروزی به عنوان یک دموکرات در قلمرو ترامپ


مت کارترایت ، نماینده کنگره پنسیلوانیا ، از معدود دموکراتی است که در محله هایی که به رئیس جمهور ترامپ رأی داده اند ، کرسی پارلمان را به دست آورده است. وی به تازگی برای دوره پنجم انتخاب شده است. Cartwright در حالی که از یک برنامه مترقی پشتیبانی می کند ، درمورد چگونگی موفقیت پیروزی در منطقه ، میزبان CBSN Red and Blue Elaine Quigiano می شود.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*