[ad_1]

به نظر می رسد شیوع ویروس کرونا عامل اصلی در افزایش تقسیم بین مسیحیان انجیلی ، یکی از گروه های مهم رئیس جمهور ترامپ است. جان وارد ، خبرنگار ارشد سیاسی در یاهو نیوز ، به الین كویجانو از CBSN می پیوندد تا در مورد دیدگاه های دوئل در مورد محدودیت های همه گیر بحث كند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر