[ad_1]

اداره خدمات عمومی تاکنون هیچ اسنادی را آغاز نکرده است که روند انتقال رسمی برای دولت جدید بایدن را آغاز کند. رئیس جمهور منتخب بایدن در حال برنامه ریزی خود برای انتقال است ، گرچه رئیس جمهور ترامپ همچنان به چالش با نتایج انتخابات ادامه می دهد. خبرنگار سیاسی CBSN ، کیتلین هوئی-برنز با جدیدترین ها به CBSN پیوست.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir