[ad_1]

کمیته مشورتی CDC رأی داده است که اولین افرادی که واکسن ویروس کرونا را دریافت می کنند باید متخصصان مراقبت های بهداشتی و بیماران خانه سالمندان باشند. توزیع ممکن است از 15 دسامبر آغاز شود. مولا لنغی چیزهای بیشتری دارد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir