مشروطه خواهي كه با واژه هاي بيگانه آشفته شده بود * صحت نيوز


صادق رضازاده شفق، در عین حال، به این دلیل که کتاب های عربی از زبان فارسی باید به فارسی ترجمه شود، کافی نبود. دیوان و کتاب و نظر و نصر و تاریخ و علوم و خطوط هزاز باید کتاب خود او باشد نه جهل و آرزو و نسخ و تعلیم. به هر حال این کار را کرد

به گزارش سرخات نیوز هفتم شهریور پیکتویک سال کین و میکسرد.

صادق رضازاده شفق، استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مدرس المعالمین علی و از مدرسان زبان فارسی مستاسان و علی السلطنه و زبان فارسی للتبره اهل ایران، متولد 1271 (به روایتی) بود. صفحه شاگردان معروف تهران ).
و همزمان با تعطیلی مجلس برای دوستور محمدعلی شاه در مدرسه آمریکایی (مموریال) و اقامت در آنگ تحصیل کرد. و تعدادی از افراد گروه او با حمایت و راهنمایی معلم آمریکایی خود به گروهی به نام “قدرت رستگاری” پیوستند.

همچنین در عنتره کافی کاف (از شهریور 1289) نوشت و شفق را با عنوان به هامان به هامان هامان به شفق نوشت. گفته می شود که به دلیل حضور سربازان روسی در تبریز از ایران گریخته و به ترکیه گریخته و در استانبول به تدریس زبان و تاریخ فارسی می پردازند.

صدیک رضازاده شافاک دکترای خود را در رشته فیلسوفان از حوزه فیلسوفان از حوزه فیلسوفان در رشته فیلسوفان از حوزه فیلسوفان از رشته فاصله از رشته فاصله از رشته فاصله از رشته فیلسوفان دریافت کرد. فاصله پس از بازگشت برای تدریس تاریخ و فلسفه در دانشگاه تهران استخدام شد. رضازاده شافک عز در سال 1322 برای 5 دوره در شورای ملی کردهای کرد در ایران از سانفرانسیسکو دیدن کرد و به منشور سازمان ملل رفت. او همچنین در دانشگاه های کلمبیا و میشیگان در ایالات متحده و مک گیل در کانادا تدریس کرده است.

حتما بخوانید:
جشنواره سراسری «آیات، علوم و هنرهای قرآنی» برگزار می شود * صحت نیوز

از آثار او می توان به «ایران از نظر خاورشناسان»، «تراکت ترک متفکرینکا از نظر نزاعه»، «سفر ایران»، «یادبود سفر سوئیس»، «تاریخ کاخ ایران» و «نادرشاه از نظر خاورشناسان» اشاره کرد.

मुद्ञोले कावी के अक्षानी गाता बीगान

صادق رضازاده شفاک در کنار سید حسن تقی زاده

و در یکی از مقالات خود تحت عنوان «پرشین و فراش ککات بیگانه» (دانشگاه ادبیات و علوم به نام هونیه دانش، دیکسفان، 1350، شماره 7) اگر چه نمی توان واژه های عربی را از منابع فارسی حذف کرد، اما کارا می نویسد: «علت اصلی نفوذ آنها نظامی و سیاسی بود، اما دلیل دیگری در زبان عربی وجود دارد که مهمتر است و آن این است که ایرانیان اسلام را پذیرفتند و نه تنها آنها را پذیرفتند. بیشتر از علمای ایرانی که در آن زمان می نوشتند و برخی از علمای طراز اول در موضوعات اسلامی مانند تفسیر و فقه و حدیث و حکمت و علم و زبان عربی حتی در شعر ایرانی و در این و غزالی و ابوعلی سینا مطالعه کردند. و ابوریحان و سیبویه و بشار و ابونواس را باید تصفا را اختیاری از طبرا و ابن بابوی و کلینی نام ببرم.

این معلم معتقد است که بر این اساس کلمات حتی ترکیبات عربی از قرن چهارم به بعد وارد زبان فارسی شدند و در قرن چهارم زبان توسط همه علما، کنفرانس های علمی، مدارس و … شکل گرفت. مراکز ادبی این بخش نامشخص است و توضیح داد: زبان‌های عربی در فارسی و فارسی گنجانده شد. در کتاب نوشته شده است، حتی گاهی آن را می مالند». در تمام این شرایط، آنها نتوانستند جایی برای خود بیابند و زبان هایی که در شعر و نثر قرن چهارم اقتباس شده بودند به این سمت رفتند. اگر بخواهیم لغات عربی را از فارسی حذف کنیم، باید هزاران فرش، کتاب، شعر، نثر، تاریخ، علم و میلیون ها جلد کتاب خودمان را حذف کنیم. بیایید بازی را از نو بسازیم. بدیهی است که این آموزه اساسی از آغاز کتاب فارسی اصل از لبهالی و نگاه فارسی و آز فرگه به ​​در و که های ها جلوگیری می کند. بخورید ما حتی آن کلمات و ترکیبات عربی را که جزء زبان ادبی نیستند، به فارسی تبدیل می کنیم، همانطور که فارسستان ایرانی کرد، نخست وزیر، شهر، شهر و دانشگاه کردی هستند و این عمل نه تنها دشوار، بلکه رایج است. کار نمی کند و نیازی به استفاده از کلمات اصیل و خاص مانند شهری و شهری نیست.

حتما بخوانید:
ایالات متحده اتهامات مربوط به مواد مخدر علیه ژنرال مکزیکی را لغو کرده و راه انتقال را روشن کرده است

و لذا در این مقاله می‌گوید: «پس از تسلط بر زبان ادبی باید به آن توجه شود تا دانشگاه‌ها و کنفرانس‌های دانشگاهی بتوانند زبان‌های خارجی را به فارسی ترجمه کنند، یعنی آن‌ها را بیابند». معنی فارسی صحیح است و مسلماً هر چه در این فصل تلاش علمی بیشتری شود، نتایج بیشتری حاصل خواهد شد.

رضازاده شفاک با بیان اینکه برخی از افراد که دانش کافی ندارند اغلب سه بهانه برای استفاده از کلمات بیگانه می آورند، گفت: اول اینکه ما زبان فارسی نداریم، بین المللی است و نیازی به ترجمه ندارد. حقیقت این است که اغراق و سوء تفاهم وجود دارد. اولاً ما کلمات درست را نمی دانیم و کلمات را نمی دانیم. ثانیاً اگر فرهنگ لغت معنای صحیحی نداشته باشد، هنگام استفاده معنای مورد نظر را نمی رساند.

وی در این پژوهش، پیشگیری از رسوخ زبان های خارجی را یک جهاد ملی دانست و گفت: این فصل یک جهاد ملی است و دانشگاه ها باید پیشقدم شوند.

انتهای پیام

Leave a Comment