معلم تازه کار پس از آتش گرفتن خانه کلاس دور خود را ادامه می دهدیک معلم سال اول هنگامی که مشغول تدریس یک کلاس از راه دور در شیکاگو بود تنها با لپ تاپ خود از آتش سوزی در خانه نجات یافت. مگ الیور گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
The Impression Of Rug On your Prospects/Followers