مقامات مینه سوتا در مورد پاسخ COVID-19 به مراقبت طولانی مدت صحبت می کنند


تیم والتز ، فرماندار مینه سوتا ، جمعه در مورد پاسخ این ایالت به COVID-19 ، که منجر به بیش از 3800 مرگ در این ایالت شد ، توضیحاتی ارائه داد. مقامات اقداماتی را که دولت برای مراقبت از ساکنان مراکز مراقبت طولانی مدت انجام می دهد ، برجسته کردند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
مقامات نیویورک انتظار دارند اولین بار تحویل واکسن ها علیه COVID-19 در 15 دسامبر انجام شود