[ad_1]

تیم والتز ، فرماندار مینه سوتا ، جمعه در مورد پاسخ این ایالت به COVID-19 ، که منجر به بیش از 3800 مرگ در این ایالت شد ، توضیحاتی ارائه داد. مقامات اقداماتی را که دولت برای مراقبت از ساکنان مراکز مراقبت طولانی مدت انجام می دهد ، برجسته کردند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر