مقامات نیویورک انتظار دارند اولین بار تحویل واکسن ها علیه COVID-19 در 15 دسامبر انجام شود


بیل دی بلازیو ، شهردار نیویورک روز پنجشنبه گفت که مقامات انتظار دارند اولین واکسن های COVID-19 از 15 دسامبر تحویل شود. وی گفت: “سواره نظام در حال آمدن است ، و لحظه ای كه همه منتظر آن بودیم سرانجام اینجاست.” سخنان وی را مشاهده کنید.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
بایدن برنامه معکوس اساسی برنامه مهاجرتی ترامپ ، از اخراج تا سیاست پناهندگی را در نظر دارد