مناطق مدرسه ای در طی یک همه گیری ، شاهد بی سابقه ای تعداد دانش آموزان بوده انداز زمان پاییز امسال در طی شیوع بیماری همه گیر ، در بزرگترین محله های مدارس تعداد بی سابقه دانش آموزان کاهش یافته است. شارین آلفونسی در مورد چگونگی بسیج مناطق برای انتقال کودکان به مدرسه در پاییز امسال گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*