منشی سابق HHS در حال ارزیابی توصیه های واکسن CDC استکاتلین سبلیوس ، وزیر بهداشت و خدمات بشردوستانه رئیس جمهور اوباما ، به CBSN می پیوندد و در مورد آخرین توصیه های گروه مشاور CDC در مورد اینکه چه کسی واکسن ویروس کرونا را دریافت می کند ، بحث می کند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
با پایان مهلت توقف در 31 دسامبر ، نزدیک به 7 میلیون خانوار در معرض خطر تخلیه هستند