[ad_1]

خبرنگار CBS News جانت شامیلیان در الپاسو ، تگزاس است ، جایی که موارد ویروس کرونا 10 برابر بیشتر از ماه سپتامبر است و بیمارستانها را مجبور می کند در پارکینگ ها و شهر چادر برپا کنند تا تعداد سردخانه های سیار را دو برابر کنند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر