[ad_1]

بازدیدکنندگان می توانند سرانجام پس از یک ماه تأخیر به دلیل بیماری همه گیر COVID-19 ، موزه ارتش ملی را که مدتها در انتظار آن بود در فورت بلوویر در ویرجینیا تجربه کنند. چیپ رید بازدید کرد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر