موزه ملی ارتش ایالات متحده در ویرجینیا افتتاح می شودبازدیدکنندگان می توانند سرانجام پس از یک ماه تأخیر به دلیل بیماری همه گیر COVID-19 ، موزه ارتش ملی را که مدتها در انتظار آن بود در فورت بلوویر در ویرجینیا تجربه کنند. چیپ رید بازدید کرد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
"زندگی من در جنایت" با ارین موریارتی: پادکست اصلی "48 ساعت"