موضوعات محلی: جورجیا در حال نزدیک شدن به مهلت دومین سرشماری است زیرا ترامپ قصد دارد یک راهپیمایی برگزار کند


بیش از 80 درصد حوزه های انتخابیه جورجیا در انتخابات نوامبر ، مطابق با درخواست مبارزات انتخاباتی ترامپ ، شمارش ماشینی دوم را انجام دادند و مقامات انتخابات گفتند “هیچ تغییر قابل توجهی در نتایج وجود ندارد” گرگ بلوزتاین ، گزارشگر سیاسی قانون اساسی آتلانتا ، الین کوئگگانو ، میزبان سرخ و آبی CBSN ، با اطلاعات بیشتر در مورد احساس جمهوری خواهان پیش از راهپیمایی که رئیس جمهور ترامپ به نمایندگی از سناتورهای کلی لوفلر و دیوید پوردو میزبان آن خواهد بود ، به میزبان CBSN قرمز و آبی می پیوندد. این آخر هفته.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
رئیس واکسن مونسف اسلاوی می بیند "نور در انتهای تونل" تا بهار من