میلیون ها مسافر شکرگذاری در میان موج COVID-19 به خانه بازگشتندعلی رغم هشدارهای کارشناسان بهداشتی که آمریکایی ها را به خانه ماندن دعوت می کند ، آمریکایی ها از جشن های شکرگذاری برمی گردند. لیلیا لوسیانو گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*