میلیون ها نفر هشدار سفر در برابر موج ویروس کرونا را نادیده می گیرندعلی رغم هشدارهای شدید مقامات بهداشت عمومی ، که بازهم از مردم می خواهند در این روز شکرگذاری در خانه بمانند ، به هر حال میلیون ها نفر در سفر هستند. کریس ون کلیو گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*