ناظران بین المللی می بینند "هیچ تقلبی سیستمی وجود ندارد" در انتخابات ایالات متحدهرهبر بزرگترین تیم بین المللی ناظران انتخابات ایالات متحده به هایلی اوت از CBS News گفت: “رئیس جمهور فعلی ، که اعتماد به سیستم و نهادها را از بین برده است ، باعث نگرانی است.”


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
مدیر عامل Sanford Health ، Kelby Krabbenhoft می گوید که او COVID-19 داشته است ، بنابراین ماسک نخواهد زد

Leave a Comment