ناپدید شدن کریستین اسمارت – اخبار CBS


پنج ماه پس از ناپدید شدن کریستین اسمارت ، پل فلورس با هیئت منصفه عالی روبرو است ، اما تاکنون هیچ اتهامی مطرح نشده است.

تنها چند هفته بعد ، والدین ناامید کریستین ، وکیل جیمز مورفی را استخدام کردند ، وی یک دادخواست غیرقانونی علیه پاول فلورز تشکیل داد. در سال 1997 ، هنگامی که فلورس از دادخواست مدنی برکنار شد ، او ساکت ماند. تنها چیزی که او روی نوار فیلم تأیید می کرد نام او بود. وی 27 بار به متمم پنجم مراجعه کرد.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*