نماینده جیم کلیبرن: جان لوئیس هرگز نمی گوید “پلیس را خنثی کنید”


اکثریت مجلس جیم کلیبرن به CBSN می پیوندد تا در مورد واکنش خود به پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب بحث کند ، چرا او معتقد است ترس از سوسیالیسم برای برخی از دموکرات ها در مجلس دموکرات ها هزینه دارد و چرا جان لوئیس رهبر حقوق مدنی و کنگره فقید هرگز او می گفت ، “پلیس را دلسرد کند. “


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
COVID-19 برخلاف سایر موارد منجر به جمعه سیاه می شود