[ad_1]

اکثریت مجلس جیم کلیبرن به CBSN می پیوندد تا در مورد واکنش خود به پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب بحث کند ، چرا او معتقد است ترس از سوسیالیسم برای برخی از دموکرات ها در مجلس دموکرات ها هزینه دارد و چرا جان لوئیس رهبر حقوق مدنی و کنگره فقید هرگز او می گفت ، “پلیس را دلسرد کند. “

[ad_2]

منبع: elitenews.ir