نویسنده کتاب “دفتر خاطرات یک بچه کثیف” در دبیرستان ، باعث خنداندن کودکان


کتاب های دفتر خاطرات یک کودک کثیف از جف کیانی با فروش خیره کننده 250 میلیون نسخه و تولید چهار فیلم ساخته است. این نویسنده مشهور در حال حاضر پانزدهمین کتاب خود را در این مجموعه به همراه تعداد زیادی فیلم منتشر می کند. جف گلور در جریان تور اجتماعی اخیر خود با کین درگیر شد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
دفترهای چارلز داروین با ایده های اولیه در مورد تکامل ، طرح "درخت زندگی" ، "به سرقت رفته" از دانشگاه کمبریج