هدف آزمایشگاه های سیار "آزمایش صحرا" که در آن COVID-19 می تواند بدون شناسایی گسترش یابدبعضی از جوامع در ایالات متحده دسترسی کمتری به آزمایش دارند که این امر باعث می شود ویروس بدون شناسایی گسترش یابد. آزمایشگاه های آزمایش موبایل در تلاشند تا آنرا تغییر دهند. مارک استراسمن گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*