هنر ناپدید شده سوشی


حتی قبل از ویروس کرونا ، افزایش قیمت ماهی و رقابت از زنجیره های بزرگ بیش از نیمی از رستوران های سوشی ژاپنی را نابود کرده بود. با بیشتر مالکان در زمان بازنشستگی یا در زمان بازنشستگی ، همه گیری در حال تسریع در از بین رفتن خشکسالی های محله است. خبرنگار لوسی کرافت بررسی می کند که چه مقدار سوشی فست فود باعث تغییر سنت غذا خوردن شده است.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
مگی اسمیت که شعر او درباره نیمی از دنیای وحشتناک در سال 2016 منتشر شد ، در سال 2020 چشم انداز جدیدی دارد.