هواپیما هنگام فرود اضطراری در یک بزرگراه به یک SUV سقوط می کند


چهارشنبه شب یک هواپیما برای فرود اضطراری در بزرگراه مینه سوتا ، درست کنار مینیاپولیس بود. خلبان قبل از برخورد به یک جیپ ، به سختی چندین وسیله نقلیه را از دست داد زیرا در ایستگاه بین ایالتی 35 متوقف شد و توقف کرد. ماشین زن مشترک بود ، اما هیچ کس آسیب ندید.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
با نزدیک شدن به روز شکرگذاری ، عفونت های ویروس کرونا افزایش می یابد