[ad_1]

برنا هاکبی ، اسنوبورد و دارنده مدال طلا ، در مورد قدرت ورزش در مجمع جهانی ریکیاویک 2020 – رهبران زن صحبت می کند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر