هیئت مجمع جهانی ریکیاویک: قدرت ورزشبرنا هاکبی ، اسنوبورد و دارنده مدال طلا ، در مورد قدرت ورزش در مجمع جهانی ریکیاویک 2020 – رهبران زن صحبت می کند.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*