[ad_1]

ظاهراً رئیس جامعه اطلاعاتی یکی از انفجارآمیزترین ادعاهای تیم حقوقی ترامپ مبنی بر اینکه آرا votes رئیس جمهور ترامپ را از رئیس جمهور ترامپ به جو بایدن برگردانده ، رد کرد. کاترین هریج این مصاحبه اختصاصی را با مدیر اطلاعات ملی جان راتکلیف انجام داده است.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر