وزارت دفاع ، وزارت دفاع تحت فشار جدید برای کمک به جانبازان بیمار که در یک پایگاه سمی خدمت کرده اند


پس از تحقیقات CBS News ، شواهد جدیدی از مواد سمی در پایگاه از راه دور مورد استفاده پس از 11 سپتامبر ، صدها کارمند حاضر شدند. به گفته وزارت دفاع ، بیش از 15000 نیرو برای پشتیبانی از مأموریت ها در نزدیکی افغانستان از پایگاه معروف به K2 عبور کرده اند. اکنون تقریباً 2500 عضو این سرویس سرطان های نادر یا بیماری های دیگری را گزارش می دهند که به عقیده آنها مربوط به محل زندگی آنها است. کاترین هریج گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
با جلوگیری از انتقال ترامپ ، بایدن به دنبال برنامه ای برای انتشار واکسن ویروس کرونا است