وزارت دفاع در حال ارسال پشتیبانی به کارمندان بیمارستان در داکوتای شمالی است


به درخواست FEMA ، وزارت دفاع 60 پرستار را برای کمک به موج COVID-19 در داکوتای شمالی اعزام کرد. کاپیتان نیروی هوایی و پرستار ثبت شده رون گلمبوسکی ، یکی از آن پرستاران مستقر در داکوتای شمالی ، برای CBSN توضیح داد که منطقه گرم چیست.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*