وزیر خارجه گرجستان می گوید که یک سرشماری انجام می شوداز آنجا که نتایج انتخابات گرجستان برای اعلام خیلی نزدیک است ، وزیر امور خارجه روز جمعه اعلام کرد که یک سرشماری انجام می شود. گزارشگر کمپین CBS News ، LaCrai Mitchell با اطلاعات وضعیت فعلی به CBSN پیوست.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
تلاش های ناامیدانه برای کنترل رشد COVID در ایالات متحده