وقتی حیوانات خانگی ما شبیه ما هستنداز نظر بسیاری از صاحبان سگ ، حیوانات خانگی نه تنها بهترین دوستان و همراهان قابل اعتماد هستند ، بلکه آنها به نوعی بازتاب بهترین افراد خود هستند – به معنای واقعی کلمه. خبرنگار نانسی گیلز برخی موارد مشابه انسان و حیوانات را بررسی می کند.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*