ویولا دیویس برای آخرین بازی چادویک بوزمن در "ته سیاه ما رینی"



دیویس به بوسمان که در ماه آگوست بر اثر سرطان روده بزرگ درگذشت ، گفت: “ما فقط داشتیم تماشا می كردیم كه یك هنرمند بزرگ كاملاً در حال بازی در نقش است. مصاحبه 60 دقیقه ای یکشنبه با دیویس را تماشا کنید.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
رئیس جمهور ترامپ از اظهارات دادستان کل ویلیام بار ناراضی است