پانل CDC رأی می دهد واکسن COVID-19 به کارکنان مراقبت های بهداشتی ، امکانات مراقبت طولانی مدت بدهد


روز سه شنبه ، یک کمیته مشورتی CDC رای داد که کارمندان بهداشت و ساکنان و مراقبان طولانی مدت اولین افرادی هستند که واکسن ویروس کرونا را دریافت می کنند. دکتر آشیش جا ، رئیس دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه براون ، به صبح CBS می پیوندد و در مورد موارد در حال رشد ویروس کرونا و آخرین اخبار واکسن بحث می کند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
کوومو طرحی برای کمک به بیمارستان ها با افزایش موارد ویروس کرونا دارد

Leave a Comment