پاپ فرانسیس ویلتون گریگوری را به عنوان اولین کاردینال آفریقایی-آمریکایی منصوب می کنداسقف اعظم واشنگتن ویلتون گرگوری روز شنبه “کلاه قرمزی” خود را از پاپ فرانسیس دریافت خواهد کرد و وی را به عنوان اولین کاردینال آفریقایی-آمریکایی منصوب خواهد کرد. کریس لیوسی گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
مشاور طراحی ساختمان و معماری - مهندسین مشاور پادیرمانا - مشاوره رایگان

Leave a Comment