پاپ فرانسیس ویلتون گریگوری را به عنوان اولین کاردینال آفریقایی-آمریکایی منصوب می کنداسقف اعظم واشنگتن ویلتون گرگوری روز شنبه “کلاه قرمزی” خود را از پاپ فرانسیس دریافت خواهد کرد و وی را به عنوان اولین کاردینال آفریقایی-آمریکایی منصوب خواهد کرد. کریس لیوسی گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*